Ondersteuning van de Nederlandse Global Nomads!

Twitter

Renee vroeg op zes januari 2014 via twitter of mensen nog tips voor haar hadden om haar Nederlands te verbeteren. Ik weet weinig van Renee of van haar niveau van Nederlands. Omdat ik het wel altijd leuk vindt om mee te denken hoe leren/ontwikkelen leuk gemaakt kan worden en de “global nomads” zeer interessant vind heb ik gereageerd.

De “duo Lingo app is best goed hoorde ik, Nederlandse films of een goede Deense series met NL ondertiteling? Leren & ontspanning!”

Naar aanleiding hiervan vroeg zij mij of ik Wereld Wijd Welkom, van waaruit ik deze reactie gaf wilde voorstellen op deze site, dus bij deze!

Over Wereld Wijd Welkom 
Kinderen van ouders die in het buitenland werken en wonen blijken specifieke uitdagingen en problemen te hebben. Daarover is niet zo veel bekend bij deze kinderen en hun ouders. Door de kinderen en jongeren (en hun ouders) te begeleiden als ze niet bij elkaar zijn of als ze in het buitenland met (specifieke) vraagstukken worden geconfronteerd, kunnen veel problemen voorkomen worden en nieuwe kansen geboden.

Wereld Wijd Welkom is opgericht door Rianne Cornelisse MSc, orthopedagoog. Ik heb een groot netwerk van Nederlanders in het buitenland en veel werkervaring met jongeren en gezinnen van verschillende culturele achtergronden. Het vele reizen en nauwe contacten met Nederlanders in het buitenland hebben mij nieuwsgierig gemaakt en inzicht gegeven in deze unieke gemeenschap en “subcultuur ”.

Wereld Wijd Welkom biedt:

* Ondersteuning bij opvoedvragen 
Iedereen heeft wel eens een vraag over de opvoeding van zijn of haar kind(eren). Wereld Wijd Welkom biedt telefonische of online opvoedondersteuning aan Nederlandse ouders in het buitenland. Zodat ouders (weer) een gevoel van regie hebben over hun handelen en het gedrag van hun kinderen. Daarnaast is WWW een klankbord bij belangrijke keuzes van en voor uw kinderen.

* Begeleiding van jongeren die naar Nederland terugkeren
Veel mensen vinden hun studententijd de mooiste tijd van hun leven. Je gaat op jezelf wonen en je neemt geleidelijk meer afstand van het gezin waarin je bent opgegroeid. Bij jongeren die in het buitenland zijn opgegroeid en alleen terugkeren naar Nederland verloopt dit proces anders dan bij jongeren die in Nederland zijn opgegroeid. De afstand tot hun ouderlijk gezin is fysiek groter en het proces van losmaken verloopt minder geleidelijk. Er is geen mogelijkheid om even naar huis te gaan als je daar behoefte aan hebt. Wereld Wijd Welkom biedt professionele begeleiding voor jongeren en hun ouders bij deze nieuwe, spannende fase.

* Begeleiding van thuisblijvende jongeren 
Volwassen worden betekent grenzen verleggen, vallen en opstaan. De meeste kinderen kunnen na een val even naar huis om in een veilige en vertrouwde omgeving te evalueren, tot rust te komen en op te laden; om “weer op te staan”. Als ouders ver weg zijn houdt Wereld Wijd Welkom een oogje in het zeil en biedt een ondersteunende omgeving.

Verken wat wereld wijd welkom voor u kan betekenen via;
info@wereldwijdwelkom.nl
www.wereldwijdwelkom.nl
www.facebook.com/wereldwijdwelkom

Wereld Wijd Welkom

This is a guest post for Dutch Australian by Wereld Wijd Welkom.

Dutch Australian is a community of those with connections to both Australian and The Netherlands.  This blog follows the adventures of our Dutch Australian family as well as highlighting information and articles of interest to dual nationals.  You might like to read more about me, get to know other Dutch Australian people and explore other articles on the blog.  Come and chat to others over in the Dutch Australian Facebook community, we’d love to meet you!  If you’ve enjoyed this post, I’d really appreciate you taking the time to comment below or share.  You can also contact me directly and sign up for our e-newsletter to keep up to date.

LearnPractice.com – Website with free exercises for those learning Dutch

LearnPractice01

I recently received an email from Burak Bilgin who let me know about his website LearnPractice.com for the Dutch Australian links page.

After trying it out myself, I thought it was worth a blog post to highlight this great tool for those learning Dutch.

It’s quick and easy to sign up for a free account and this then gives you access to over 800 free online exercises. You can choose from a variety of quiz categories as this screenshot shows:

Screen Shot 2013-10-23 at 12.18.37 PM

What I liked most was the instant feedback.  When I’m learning, I like to know immediately what I’ve done wrong, or what I have right.   When you have a correct answer, you go straight through to the next question, with “That was right” on the top of the screen (referring to the previous question).

Screen Shot 2013-10-23 at 12.22.21 PM

In the image below you can see, when I had an incorrect answer, it gives me the chance to be able to see where I went wrong and correct myself.  (In this case, I had an extra “a” in kwart)

Screen Shot 2013-10-23 at 12.23.04 PM

At the end of a quiz, it will summarise your score.  I also like that this was based on questions I had right the first time – not including the ones I corrected myself on with assistance.  It also shows a summary of my incorrect answers, giving me a good base to revise.

Screen Shot 2013-10-23 at 12.24.11 PMAs I write this, I’ve only taken one quiz but I can see this is a handy tool I’m likely to return to regularly and wanted to share it with those who are learning Dutch.

Good luck!  I’d love a comment below if you have tried out this website to hear how you went.

Renée :)

Dutch Australian is a community of those with connections to both Australian and The Netherlands.  This blog follows the adventures of our Dutch Australian family as well as highlighting information and articles of interest to dual nationals.  You might like to read more about me, get to know other Dutch Australian people and explore other articles on the blog.  Come and chat to others over in the Dutch Australian Facebook community, we’d love to meet you!  If you’ve enjoyed this post, I’d really appreciate you taking the time to comment below or share.  You can also contact me directly and sign up for our e-newsletter to keep up to date.