2019 Koningsdag/King’s Day Amersfoort

The following article can be read in English as well, you can find it below the Dutch version.  Photos and text thanks to Hanna de Groot.

Koningsdag 2019

Koning Willem-Alexander bezocht tijdens zijn 52everjaardag samen met zijn familie de stad Amersfoort (provincie Utrecht). Het is de vijfde editie ‘Koningsdag nieuwe stijl’.

De moeder van onze huidige koning, nu prinses Beatrix, vierde haar verjaardag op 30 april (drie maanden na haar echte verjaardag op 31 januari) altijd in twee plaatsen. Vaak een stad en een nabijgelegen dorp. Of twee dorpen. Willem-Alexander besloot om het iets anders aan te pakken: hij bezoekt één grotere plaats per jaar, vaak een stad.

Het is dan ook geen verrassing dat tijdens Koningsdag 2019 ook kleinere dorpen in de buurt van Amersfoort werden betrokken, zoals Leusden, Woudenberg, Spakenburg, Baarn en Nijkerk. De kans dat zij een solo bezoek krijgen van de koninklijke familie op Koningsdag is nu heel klein. Tijdens een quiz op de Koningsdag-route in Amersfoort werden al deze plaatsen vertegenwoordigd in een team. Deze teams bestonden uit inwoners van het desbetreffende dorp, aangevuld met twee leden van de koninklijke familie. Prinses Ariane, koning Willem-Alexander en zijn neef prins Pieter-Christiaan stonden in de finale met ‘hun dorp’. De koning bracht het er niet zo goed van af met de inwoners van Woudenberg. Uiteindelijk won prins Pieter-Christiaan met Leusden de quiz, prinses Ariane stond er juichend en springend bij, maar verloor op het nippertje met haar team uit Nijkerk.

De traditie om de verjaardag van het Nederlandse staatshoofd te vieren, dateert uit 1885. Toen werd Prinsessedag gevierd op 31 augustus, ter ere van prinses Wilhelmina. In 1890 werd zij koningin, een jaar later werd voor het eerst Koninginnedag gevierd, eerst op 31 augustus, daarna op 30 april; de verjaardag van koningin Juliana. Vanaf 2014 werd de dag omgedoopt tot ‘Koningsdag’, ter ere van koning Willem-Alexander.

Welke plaatsen bezocht de koninklijke familie de afgelopen jaren?

2015: Dordrecht
2016: Zwolle
2017: Tilburg
2018: Groningen
2019: Amersfoort
2020: To be announced…

Koningsdag_2019_Dutch_Australian00004Koningsdag_2019_Dutch_Australian00003Koningsdag_2019_Dutch_Australian00001

Van boven naar benden: Koningin Máxima, prinses Alexia (met achter haar in het blauw zusje prinses Ariane) en kroonprinses Amalia, handen aan het schudden in Amersfoort, 2019.

From top to bottom: Queen Máxima, princess Alexia (behind in her in blue is her sister princess Ariane) and crown princess Amalia shacking hands in Amersfoort, 2019.

King’s Day 2019

King Willem-Alexander, along with his family, visited the city of Amersfoort (in the province of Utrecht) during his 52nd birthday on April 27, 2019. It is the fifth edition of “King’s Day New Style”.

The mother of our current king, now Princess Beatrix, used to celebrate her birthday on April 30 (three months after her actual birthday on January 31) in two towns. These two towns were often a city and a nearby village, or she would visit two villages.

Willem-Alexander decided to take another approach: he visits only one city. It is therefore no surprise that during King’s Day 2019, smaller villages in Amersfoort area were also involved in the celebration, such as Leusden, Woudenberg, Spakenburg, Baarn and Nijkerk. The chance these smaller villages will receive a visit from the royal family on King’s Day, is very small. During a quiz on the ‘Koningsdag route’ in Amersfoort, all these places were represented in a team. These teams consisted of residents of the village, accomponied by two members of the royal family. Princess Ariane, King Willem-Alexander and his cousin Prince Pieter-Christiaan made it to the final round with “their village”. The king did not do very well, together with the inhabitants of Woudenberg. Prince Pieter-Christiaan won the quiz with the village of Leusden, Princess Ariane stood there cheering and jumping, but lost in the nick of time with her team members from Nijkerk.

The tradition to celebrate the birthday of the Dutch head of state dates from 1885. Back in the day, ‘Prinsessedag’ was celebrated on August 31, in honor of Princess Wilhelmina. In 1890 she became queen of the Netherlands, a year later Queen’s Day was celebrated for the first time. First on August 31, then on April 30; the birthday of former Queen Juliana. As of 2014, the day was renamed “King’s Day” in honor of King Willem-Alexander.

Which places did the royal family visit in recent years?

2015: Dordrecht
2016: Zwolle
2017: Tilburg
2018: Groningen
2019: Amersfoort
2020: To be announced …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.