Nieuwe belangenorganisatie voor Nederlanders buiten Nederland

Eelco Keij woont met zijn gezin in New York en is de initiatiefnemer van SNBN. Deze afkorting staat voor Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Deze onafhankelijke en politiek-neutrale organisatie heeft als doel de belangen van Nederlanders buiten Nederland zo goed en effectief mogelijk te behartigen. Het bestuur van de stichting bestaat uit elf vrijwilligers, negen van hen zijn zelf lid van een politieke partij, van links tot rechts. Zij wonen verspreid over de hele wereld.

Keij: ,,Ik heb mij de afgelopen 8 jaar sterk gemaakt voor de belangen van Nederlanders in het buitenland. Daarbij heb ik ook via onderzoek en een boekpublicatie nadrukkelijk gekeken naar andere Europese landen: hoe doen zij het? Het blijkt dat zij veel actiever zijn in het opzetten van belangenorganisaties voor medeburgers in het buitenland. Het is interessant om te zien dat zij al veel hebben opgebouwd op dat gebied. Het was hoog tijd dat ook er ook een belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland werd opgericht.’’

In aanwezigheid van ambtenaren, Kamerleden en journalisten werd de stichting op 18 april 2019 tijdens een persconferentie in Den Haag gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende speerpunten van de stichting besproken. Er zijn meerdere issues waar de stichting zich voor inzet, waaronder:

  • Dubbele nationaliteit
  • Pensioenkwesties
  • Nederlands onderwijs in het buitenland voor kinderen
  • DigiD aanvragen vanuit het buitenland
  • Stemmen vanuit het buitenland
  • Onvrijwillige ex-Nederlanders
  • Barrières voor Nederlandse studenten in het buitenland
  • Inkrimping en sluiting van Nederlandse consulaten en ambassades
  • Belangen van Nederlandse partners in het buitenland

WhatsApp Image 2019-05-14 at 19.30.10

Tijdens de persconferentie op 18 april 2019 in Den Haag.

,,Door samen te werken willen we problemen binnen deze thema’s oplossen of processen vereenvoudigen. We zien goed contact met de politiek als de beste manier om de belangen van Nederlanders in het buitenland te behartigen. Voor de politiek zijn we de vraagbaak en aanspreekpunt, voor Nederlanders buiten Nederland zijn we de brug tot inspraak in politiek Den Haag. Een voorbeeld hiervan zijn de Europese verkiezingen op 23 mei 2019. We hebben aan Nederlanders in het buitenland gevraagd of zij op tijd de juiste formulieren opgestuurd hebben gekregen om te kunnen stemmen, en of alles compleet was. Op onze website staat een wereldkaart; in één oogopslag is te zien waar dit proces goed gaat en waar mensen niets ontvangen of incomplete formulieren, waardoor ze niet kunnen stemmen. Naar aanleiding van deze actie worden er Kamervragen door de VVD gesteld. Want er zijn nog steeds te veel problemen rondom dit thema’’, aldus Keij.

WhatsApp Image 2019-05-14 at 19.31.10

SNBS werkt met regionale vertegenwoordigers. Het doel is om in elk land een vertegenwoordiger te vinden, er zijn er al tientallen actief. ,,Eén van de taken van een vertegenwoordiger is om goed contact te hebben met de lokale ambassade of consult. We willen korte lijntjes creëren. Daarnaast hebben vertegenwoordigers veel contact met andere Nederlanders in dat land, zij organiseren minstens één keer per jaar een diner bij hen thuis. Uiteraard blijven zij het hele jaar met andere Nederlanders in gesprek om feedback te krijgen en te ondersteunen waar mogelijk. Belangrijke issues worden teruggekoppeld naar het bestuur, waar wij het aan de kaak stellen in Den Haag. Uiteraard informeren wij ook alle vertegenwoordigers in het buitenland over de laatste ontwikkelingen. Dit alles om de belangen te dienen van Nederlanders in het buitenland, zij zijn tenslotte de ambassadeurs van ons mooie land.’’

Op www.nederlandersbuitennederland.nl is alle informatie over de stichting te vinden. Daarnaast heeft de stichting ook een Facebookpagina en een Twitteraccount. Binnenkort komt hier een LinkedIn-pagina en WeChat (voor Nederlanders in China) bij.

WhatsApp Image 2019-05-14 at 19.28.12

Debat tussen EP-kandidaten die zelf in het buitenland wonen, 11 mei 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.